KOZIENICKI DOM KULTURY im. Bogusława Klimczuka

About KOZIENICKI DOM KULTURY im. Bogusława Klimczuka

Jesteśmy instytucją kultury utworzoną z dniem 1 stycznia 2011r. Uchwałą Nr IV / 7 / 2010 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 21 grudnia 2010r., wpisaną do księgi rejestrowej prowadzonej przez Urząd Miejski w Kozienicach pod numerem 3.

Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka
ul. Warszawska 29, 26-900 Kozienice
NIP 812-190-70-45
REGON 142724848
PKD 9004Z

Rachunek bankowy 85 1240 5862 1111 0010 3704 7006

Bank BANK PEKAO SA oddział w Kozienicach,
ul. Batalionów Chłopskich 32/34, ...

Show the whole text

ul. Warszawska 29

KOZIENICKI DOM KULTURY im. Bogusława Klimczuka's previous events