במת מיצג - Performance Art Platform

About במת מיצג - Performance Art Platform

The Performance Art Platform’s new home is in Tel Aviv’s new central bus station, where activities have been resumed.

• The Performance Art Platform is home for all performance artists in Israel.

• We are committed to acting in a relevant manner and according to contemporary reality, especially in the area where we are active: Downtown Tel-Aviv, Israel, and the Middle East.
• The Performance Art Platform puts on original productions and continues to exhibit the works of Tamar Raban, including ...

Show the whole text

התחנה המרכזית החדשה, ת"א לוינסקי 116, ת"א קומה 4 (קומת כניסה), שער 41
Tel Aviv, Tel Aviv

במת מיצג - Performance Art Platform's previous events