Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam

About Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt nam (Nhạc viện Hà nội) được thành lập từ năm 1956, với ba chức năng chính là Đào tạo, Nghiên cứu khoa học và Biểu diễn âm nhạc.

Website: http://vnam.edu.vn
Group: http://www.facebook.com/groups/vnam.e...

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt nam (Nhạc viện Hà nội) được thành lập từ năm 1956, với ba chức năng chính là Đào tạo, Nghiên cứu khoa học và Biểu diễn âm nhạc. Học viện là một trong những trung tâm âm nhạc lớn, có uy tín của Việt Nam và khu vực. Học viện ...

Show the whole text

77 Hào Nam , phường Ô Chợ Dừa , quận Đống Đa
Thành Phố Hà Nội, Hanoi

Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam's previous events