Impactus - Global Corporate Communication & Career Mentoring Hub

About Impactus - Global Corporate Communication & Career Mentoring Hub

IMPACTUS = IMPACT + US

- Hiểu rõ điểm mạnh, điểm yếu của TỪNG HỌC VIÊN, đưa ra lộ trình học CÁ NHÂN HÓA và hỗ trợ bạn xóa bỏ điểm yếu của mình.
- Phương pháp học Input - Output để làm chủ chiến lược học NGHE, NÓI, ĐỌC, VIẾT, NGỮ PHÁP HAY TỪ VỰNG chỉ từ một học liệu.
- Không còn chỗ cho thứ Tiếng Anh lý thuyết nhàm chán, mô hình học theo business context sẽ giúp bạn có được thứ tiếng Anh giao tiếp với đối tác vừa Chuyên nghiệp, vừa Gần gũi, lại Hết sức thuyết phục

English for professionals ...

Show the whole text

Số 8, Ngõ 432 Đội Cấn
Thành Phố Hà Nội, Hanoi

Impactus - Global Corporate Communication & Career Mentoring Hub's previous events