מרכז קסטרא - חוצות היוצר

About מרכז קסטרא - חוצות היוצר

חוצות היוצר של חיפה הוא המרכז היחיד מסוגו בעולם המשלב אומנות, מסחר, יצירה ובילוי.

קסטרא מיישמת תפיסה אומנותית חדשנית הגורסת שאמנות אין לכלוא במוזיאונים אלא לשלבה במרכז המסחרי. קסטרא מציעה מגוון חנויות איכות, בתי קפה, מסעדות וגלריות אומנות.
שעות הפתיחה משתנות בהתאם לסוג העסק: חנויות - 10:00 עד 20:00 (ימי שישי עד 14:00). בתי קפה וגלריות - 09:30 עד 15:00 (גם שישי ושבת). מסעדות - 12:00 עד 24:00 (גם שישי ושבת).

מרכז קניות ובילוי: חנויות, מסעדות וכשרות, בתי קפה, משחקייה ומוזיאונים.

משה פלימן 8
Haifa, Haifa, HaKarmel

מרכז קסטרא - חוצות היוצר's previous events