Dive Indeed Dive Center

About Dive Indeed Dive Center

PADI 5 STAR DIVE INDEED DIVE CENTER

PADI 5 STAR DIVE CENTER ....การได้รับสมาชิกภาพระดับนี้ต้องเป็น PADI Dive Center ที่สามารถให้บริการกับนักดำน้ำได้เต็มรูปแบบไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรการสอน การคัดสรรอุปกรณ์ดำน้ำและการจัดกิจกรรมดำน้ำ การจะได้รับรองการเป็น PADI Five Star Dive Center ธุรกิจจะต้องมีระดับการบริการและการทำธุรกิจที่สูงขึ้น ต้องมีการสนับสนุนและให้บริการการสอนหลักสูตรดำน้ำของ PADI เท่านั้น ศูนย์ดำน้ำต้องสนับสนุนการรักษาสภาพแวดล้อมใต้น้ำและสนับสนุนระบบการสอนดำน้ำของ PADI ...

Show the whole text

กองพันทหารสื่อสารที่ ๑ รักษาพระองค์ ถนน นางลิ้นจี่ แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร
Bangkok, Bangkok

Dive Indeed Dive Center's previous events