אוניברסיטת חיפה - University Of Haifa

About אוניברסיטת חיפה - University Of Haifa

אוניברסיטת חיפה - הדף הרשמי University of Haifa fan page on Facebook – Your place for all the news, updates, events and more, on the most friendly campus in Israel!

אוניברסיטת חיפה, ממוקמת בלב פארק הכרמל הירוק, מדגישה את האיכות והמצוינות האקדמית ומעניקה לחוקרים ולסטודנטים שלה סביבה ערכית וחברתית. אוניברסיטת חיפה היא האוניברסיטה הפלורליסטית ביותר בישראל: לומדים ומלמדים בה יחד בני ערים ותיקות ועיירות פיתוח, קיבוצים ומושבים, עולים חדשים, יהודים ערבים ודרוזים, קציני צה"ל וכוחות הביטחון.

The ...

Show the whole text

199 Aba Khoushy Ave.
Qiryat HaTekhniyyon, Haifa, Haifa, Bet Oren

אוניברסיטת חיפה - University Of Haifa's previous events