Cung Triển Lãm Kiến Trúc, Quy Hoạch Xây Dựng Quốc Gia

About Cung Triển Lãm Kiến Trúc, Quy Hoạch Xây Dựng Quốc Gia

Trưng bày triển lãm kiến trúc, quy hoạch xây dựng, tổ chức sự kiện, triển lãm, hội nghị, hội thảo ,....

Cho thuê địa điểm: Tổ chức trưng bày, tổ chức sự kiện, tổ chức tiệc cưới, triển lãm, hội nghị...

Đỗ Đức Dục
Thành Phố Hà Nội, Hanoi

Cung Triển Lãm Kiến Trúc, Quy Hoạch Xây Dựng Quốc Gia's previous events