สถาบันพลังปัญญา

About สถาบันพลังปัญญา

สถาบันพัฒนาศักยภาพการเรียนรูู้

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพจากภายใน สู่พลังปัญญา

ถนน ประชาอุทิศ
Bangkok, Thung Khru

สถาบันพลังปัญญา's upcoming events

สถาบันพลังปัญญา's previous events