Malmö Budoklubb

About Malmö Budoklubb

Malmö Budoklubb bygger på årtionden av erfarenhet och verksamheten avser studier, träning och tävling i japanska budoarter, för barn, ungdom och vuxna, och undervisar i följande budoarter:

• Aikido - traditionell Iwama Aikido
• Bujinkan Budo Taijutsu
• Nord Shaolin Kung Fu
• Taido
• Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu

Som betalande medlem (medlems- och träningsavgift) i Malmö Budoklubb har man möjlighet att träna samtliga klubbens arter. Förutom budoträning verkar även Malmö Budoklubb för en ...

Show the whole text

Föreningarnas Hus, Ystadvägen 46
Södervärn, Malmö

Malmö Budoklubb's previous events