Krakowski Teatr VARIETE

About Krakowski Teatr VARIETE

Drodzy Użytkownicy!
Apelujemy o przestrzeganie poniższych zasad.
1. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do zachowywania zasad netykiety - zespołu norm regulujących ogólne zasady przyzwoitości oraz relacji pomiędzy użytkownikami Internetu.
2. Użytkownicy profilu nie mogą zamieszczać w nim informacji:
- naruszających prawo,
- propagujących totalitarne metody i praktyki działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu,
- propagujących nienawiść wyznaniową, etniczną, rasową lub narodowościową,
- propagujących ...

Show the whole text

Grzegórzecka 71
Krakow, Kazimierz

Krakowski Teatr VARIETE's previous events