Ministerstwo Obrony Narodowej

About Ministerstwo Obrony Narodowej

Minister Obrony Narodowej jest naczelnym organem administracji rządowej w dziedzinie obronności państwa. Kieruje on resortem obrony narodowej, w tym przede wszystkim całokształtem działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Przygotowuje projekty założeń obronnych państwa oraz sprawuje ogólne kierownictwo w sprawach wykonywania powszechnego obowiązku obrony.
Konstytucja RP przyznaje Ministrowi Obrony Narodowej prawo realizacji uprawnień prezydenta w zakresie zwierzchnictwa nad siłami ...

Show the whole text

Al. Niepodległości 218
Warsaw, Śródmieście, Ujazdów

Ministerstwo Obrony Narodowej's previous events