Istanbul Modern | Istanbul Museum of Modern Art

About Istanbul Modern | Istanbul Museum of Modern Art

Türkiye’de modern ve çağdaş sanata ayrılmış ilk özel müze olan İstanbul Modern, 2004 yılında, modern sanatın toplum içinde daha yaygınlaşmasını desteklemek amacıyla kuruldu. İstanbul Boğazı kıyısında yer alan müze, çok kısa sürede her yaştan, her kesimden geniş kitlelerin paylaştığı, gündelik yaşamla kültürün buluştuğu çokyönlü bir kültür merkezine dönüştü.

İstanbul Modern’de, sürekli ve süreli sergi salonları, fotoğraf galerisi, yeni medya alanı, video bölümünün yanı sıra sanatla ilgilenen ...

Show the whole text

Meclis-i Mebusan Cad. Liman İşletmeleri Sahası Antrepo No: 4 Karaköy
Istanbul, Istanbul

Istanbul Modern | Istanbul Museum of Modern Art's previous events