מסיבה בעיר fiestabair גבעתיים

About מסיבה בעיר fiestabair גבעתיים

מסיבה בעיר" הוקמה בשנת 2005 ע"י דבורה מירלמן- "דר' לאירועים", במטרה לאפשר לכם לקיים אירוע מושלם מ-א ועד ת'.

כצנלסון 31
Tel Aviv

מסיבה בעיר fiestabair גבעתיים's upcoming events