Stacja Muranów

About Stacja Muranów

Lokal przy ulicy Andersa 13 jest wykorzystywany na cele kulturalne przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych Stacja Muranów dzięki pomocy Miasta Stołecznego Warszawy - Dzielnicy Śródmieście.
Co zrobiliśmy dotąd?
Marzec 2010 r. - gra miejska/warsztaty Future City Game Budzimy Muranów/Wake Up Muranów! razem z British Council i Urzędem Dzielnicy Śródmieście,
maj 2010 r. - Piknik na Nalewkach z okazji Warszawskiego Dnia Sąsiada,
wrzesień 2010 r. - Książki z Nowolipek - 1 Muranowski ...

Show the whole text

ul. Andersa 13
Warsaw

Stacja Muranów's previous events