lajmi.net

About lajmi.net

www.lajmi.net -- webfaqe e lajmeve, e përkushtuar për profesionalizëm, pavarësi dhe besueshmëri.

rr, Zenel Salihu nr.1
Komuna e Prishtinës, Pristina

lajmi.net's previous events