המרכז למיינדפולנס

About המרכז למיינדפולנס

נעים מאוד!

המרכז למיינדפולנס הינו מיזם חברתי הנועד לספק חוגים, קורסים וטיפולים מבוססי מדיטציית מיינדפולנס (Mindfulness) לקהילה. המטרה שלנו היא ליצור מרחב המאפשר לאנשים מכל שכבות האוכלוסייה למצוא שקט ומזור למצוקות היום-יום, להתחבר לתחושות רווחה ואושר ולהתנסות בפעילויות חברתיות מגוונות ומעצימות. אנו מארגנים סדנאות, הרצאות, קורסים וכנסים בנושא כדי להביא את המיינדפולנס לכל בית. מתוך כך, אנו מקווים גם לתרום את תרומתנו הצנועה לאיחוי הקרעים שנדמה שהולכים ומעמיקים בחברה הישראלית על כל רבדיה, וכן בנפשם ...

Show the whole text

סמטת אהרון שלוש 5
Tel Aviv, Tel Aviv, Newé Ẕedeq

המרכז למיינדפולנס's previous events