İYTE Sürekli Eğitim Merkezi

About İYTE Sürekli Eğitim Merkezi

İYTESEM , İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nün eğitim, öğretim ve araştırmalar yaptığı, uzmanlaştığı ve bilgi birikimi olan tüm alanlarda, sürekli eğitim programları ile kamu, özel sektör, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmak; değişik sektörlerden gelen katılımcılara eğitim hizmeti vererek Türk Sanayii ve ülke kalkınmasına hizmet etmek ve bu hizmeti uluslararası boyuta taşımayı amaçlamaktadır. Böylece, bilim ve teknoloji alanlarındaki ilerlemelerin, ...

Show the whole text

Tepekule İş Merkezi Anadolu Cad.No.40 Kat 10 Bayraklı/İZMİR
İzmir, İzmir

İYTE Sürekli Eğitim Merkezi's previous events