Trung Tâm Ngoại Ngữ Bộ Ngoại Giao - Cefalt

About Trung Tâm Ngoại Ngữ Bộ Ngoại Giao - Cefalt

Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng Kiến thức ngoại giao và Ngoại ngữ tại TP. HCM - Center for Foreign Affairs and Languages Training in HCMC (CEFALT) - được thành lập theo Quyết định số 1797/QĐ ngày 13-12-1997 của Bộ Trưởng Bộ Ngoại giao, có chức năng cập nhật kiến thức về quan hệ quốc tế; bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại; nâng cao trình độ ngoại ngữ (Anh văn và Trung văn) cho công chức và các đối tượng có nhu cầu.

Ngoại ngữ Bộ Ngoại Giao (CEFALT)

87 Trần Quốc Thảo
Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh City

Trung Tâm Ngoại Ngữ Bộ Ngoại Giao - Cefalt's previous events