Học viện APT - Đào tạo kế toán, kiểm toán, tài chính

About Học viện APT - Đào tạo kế toán, kiểm toán, tài chính

APT (Authentic Professional Training) là tổ chức đào tạo và nghiên cứu chuyên nghiệp trong lĩnh vực Kế toán, Kiểm toán, Tài chính và Quản trị Doanh nghiệp; được thành lập bởi các chuyên gia giàu kinh nghiệm (15 – 30 năm) làm việc trong các tập đoàn đa quốc gia.

Mục tiêu:
• Trở thành một tổ chức nghiên cứu & đào tạo hàng đầu tại Việt Nam với phương châm “Thực học – Thực hành”: áp dụng những kiến thức thực tế nhất cho công việc tương lai, vận dụng nhuần nhuyễn, linh hoạt những kỹ năng, kiến ...

Show the whole text

Lầu 3, 28 Nguyễn Thị Diệu, P.6, Q.3
Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh City

Học viện APT - Đào tạo kế toán, kiểm toán, tài chính's previous events