Základní škola Korunovační, Praha 7

About Základní škola Korunovační, Praha 7

Provozujeme předškolní třídu pro děti od 5 let školní družinu, školní jídelnu s prodejem obědů i pro veřejnost. V prostorách školy probíhají počítačové kurzy pro seniory.

Základní škola pro 250 žáků s rozšířenou výukou výtvarné výchovy a moderního tance.

Možnost pronájmu prostor dočasně nevyužitých pro hlavní činnost školy (výuku žáků) - učebny, aulu, tělocvičnu, učebny, kanceláře, sklady.

Korunovační 8
Prague, Pelc Tyrolka

Základní škola Korunovační, Praha 7's previous events