Kelim Choreography Center

About Kelim Choreography Center

מרכז לכוריאוגרפיה 'כלים', הוא מקום למחשבה, נסיינות, יזמות ואימון בכוריאוגרפיה. כלים מונע מתוך עניין לחקור את הקשרים בין יוצר, יצירה, קהל וקהילה, מתוך תפיסת הכוריאוגרפיה כפרטיקה המתרחבת לתחומים נוספים מעבר למחול. כלים מזמין לפגוש את הגוף דרך כוריאוגרפיה, מחקר וצמיחה של מתודות עבודה עכשוויות, באמצעות תכנית דו שנתית לכוריאוגרפיה, סדנאות, תכנית שהות אמן [רזידנסי], הפקות מקור, פסטיבלים ומופעים. כלים מעודד ומקדם דיאלוג ושיתופי פעולה עם כוריאוגרפים, אמנים ותיאורטיקנים מהארץ ומחו"ל במטרה לחלוק ולהרחיב ...

Show the whole text

2 Yitskhak Nafkha St
Tel Aviv, Tel Aviv, Bat Yam

Kelim Choreography Center's previous events