Nhà Hát Hoà Bình

About Nhà Hát Hoà Bình

This place does not have a description.

240-242 Đường Ba Tháng Hai, Phường12, Quận 10
Ho Chi Minh City

Nhà Hát Hoà Bình's previous events