Dimensions International College - Mongolia

About Dimensions International College - Mongolia

Манай коллеж нь Сингапур улсад 1980 онд байгуулагдсанаасаа хойш олон жилийн туршид үндэснийхээ болон олон улсын оюутнуудад шатны боловсролыг амжилттайгаар олгосоор ирсэн билээ. Хэдэн арван жил үйл ажиллагаа явуулахдаа DIMENSIONS нь боловсролын салбартаа чанартай боловсролыг олгогч хэмээн үнэлэгдсээр ирсэн. Бид олон төрлийн сонголт бүхий цогц програмыг нэг дороос олгохын тулд дараах 4 төрлийн боловсролын зэргийг тухайн улс үндэстэн болон боловсролын шаардлагад нийцүүлэн олгосоор байна. Үүнд: ...

Show the whole text

Jasiun Centre, 16 Rashaani 798, 13 Khoroo, Ulaanbaatar, Mongolia
Ulaanbaatar Hot, Ulan Bator

Dimensions International College - Mongolia's previous events