Muzeum Historyczne Miasta Gdańska

About Muzeum Historyczne Miasta Gdańska

Muzeum Historyczne Miasta Gdańska zostało utworzone w 1970 r. (Uchwała Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej z 31 marca 1970 r. jako oddział Muzeum Pomorskiego w Gdańsku. Samodzielnie Muzeum działa od 22 marca 1971 r. Do 2000 r. nosiło nazwę Muzeum Historii Miasta Gdańska. Na swoją siedzibę otrzymało nowo odbudowany Ratusz Głównego Miasta. W dawnej siedzibie władz miejskich, wznoszonej od XIV w., zaczęto gromadzić zbiory dokumentujące dzieje miasta od średniowiecza do współczesności.

Tworzona ...

Show the whole text

Długa 46/47
Wisłoujście, Gdańsk

Muzeum Historyczne Miasta Gdańska's previous events