Združenie Slatinka

About Združenie Slatinka

Poslaním Združenia Slatinka je ochrana prírodných hodnôt a životného prostredia a zvyšovanie účasti verejnosti na rozhodovaní o projektoch a dokumentoch s vplyvom na životné prostredie. Združenie sa tiež venuje ochrane zvyškov prírodných lokalít v urbanizovanom prostredí, podpore dobrovoľníctva a environmentálnemu vzdelávaniu a výchove, najmä detí a mladých ľudí.

Združenie Slatinka vzniklo v roku 1993. Pôsobí vo Zvolene a okolí, podporuje dobrovoľníctvo a chráni životné prostredie.

Združenie ...

Show the whole text

A. Sládkoviča 2
Zvolen

Združenie Slatinka's previous events