Whisky Live Warsaw

About Whisky Live Warsaw

Ideą wydarzenia jest zaprezentowanie bogatego świata złotego trunku, edukacja i szerzenie kultury odpowiedzialnego picia whisky w Polsce.

Whisky Live Warsaw's previous events