Centrul de Teatru Educațional Replika

About Centrul de Teatru Educațional Replika

TEATRUL EDUCAȚIONAL este forma de teatru prin care participanții se educă reciproc, în spiritul creativității, spontaneității, respectului implicării indiviuale și de grup, schimbului de idei și întrebări, pentru a construi împreună acțiuni de reprezentare colectivă.
TEATRUL EDUCAȚIONAL pune accentul pe rolul jocului și inventării unor situații de viață pe care, experimentându-le direct, participanții le integrează ulterior în orizontul lor de cunoaștere socială.
În TEATRUL EDUCAȚIONAL, ...

Show the whole text

Str. Lânăriei 93 - 95, sector 4
Bucharest, Bucuresti

Centrul de Teatru Educațional Replika's previous events