HATCH

About HATCH

(Please scroll down for EN.)

HATCH! PROGRAM gồm ba hoạt động chính: Xây dựng Cộng đồng khởi nghiệp, Ươm mầm Khởi nghiệp và Đầu tư khởi nghiệp gia đoạn đầu..

Chúng tôi đang nỗ lực xây dựng một hướng tiếp cận hiệu quả và có hệ thống trong hỗ trợ và ươm mầm khởi nghiệp giai đoạn đầu, góp phần xây dựng cộng đồng khởi nghiệp bền vững.

--
HATCH! PROGRAM consists of three pillars: community building, start-up incubating and seed funding.

We've created an efficient, systematic approach to ...

Show the whole text

195, Đội Cấn, Ba Đình
Hanoi

HATCH's previous events