Uniwersytet SWPS

About Uniwersytet SWPS

Uniwersytet SWPS to nowoczesne centrum naukowo-dydaktyczne, które oferuje studia humanistyczne w Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Poznaniu i Katowicach.
Szkoła została założona w 1996 roku przez byłych profesorów Instytutu Psychologii PAN: prof. dr hab. Andrzeja Eliasza, prof. dr hab. Zbigniewa Pietrasińskiego i prof. dr hab. Janusza Reykowskiego.

Pierwszy prywatny Uniwersytet w Polsce!

www.swps.pl

Regulamin społeczności: http://goo.gl/XCK0cl

ul. Chodakowska 19/31
Warsaw, Kamionek

Uniwersytet SWPS' previous events