Fundacja Na Wszelki Wypadek

About Fundacja Na Wszelki Wypadek

Misją naszej Fundacji są:
- prewencja oraz interwencje kryzysowe – wsparcie indywidualne, szkolenia, warsztaty dla grup zawodowych narażonych na wtórne PTSD i wypalenie zawodowe (lekarze, ratownicy medyczni, żołnierze, strażacy), PTSD, zdarzenia traumatyczne,
- grupy rozwojowe dla kobiet –współuzależnienia, kryzysy rozwodowe, przemoc psychiczna i fizyczna ze strony partnera, mobbing w miejscu pracy.

Psychoterapia indywidualna i grupowa.
Interwencja kryzysowa - zdarzenia masowe, traumatyczne. ...

Show the whole text

Kredytowa 8 lok.26
Warsaw

Fundacja Na Wszelki Wypadek's previous events