Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego Publicznego TBSP UJ

About Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego Publicznego TBSP UJ

Sekcja prawa międzynarodowego publicznego powstała w 1968 roku, za prezesury Ryszarda Markiewicza, kierowana przez Kazimierza Wojtalę, z opiekunem Haliną Neć. Następnie opiekunem Sekcji został dr hab. Kazimierz Lankosz, prof. UJ. Sekcja współpracowała ściśle z Zakładem Prawa Międzynarodowego Publicznego UJ oraz Ośrodkiem Międzynarodowego Prawa Humanitarnego i Praw Człowieka UJ. 25 III 2014 r przekształciła się w Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego Publicznego TBSP UJ. Koło kontynuuje prace ...

Show the whole text

ul. Straszewskiego 25/9
Krakow, Kleparz

Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego Publicznego TBSP UJ's previous events