Acadèmia Llapis

About Acadèmia Llapis

L'Acadèmia Llapis és un taller d'art particular on les persones que vullguen, de qualsevol edat a partir de 6 anys, poden venir a desenvolupar la seua capacitat creativa pagant una mensualitat o trimestre, a elegir. Es pot venir fins a quatre dies per setmana i en funció d'aquests dies està el preu del mes o trimestre.
Els dies hàbils són: dilluns, dimarts, dijous i divendres. En horari de 10h a 13h o de 17:30h a 20:30h.

En aquesta acadèmia s'ensenya a dibuixar a llapis, a carbonet i altres ...

Show the whole text

C/ Soguers, 17, baix, BARRI DEL CARME
Valencia

Acadèmia Llapis' previous events