MILRUCK

About MILRUCK

Uthållighetsprov baserade på testerna vid militära elitförband.

Uthållighetsprov baserade på testerna vid militära elitförband.

MILRUCK's previous events