Phố đi bộ Hồ Gươm - Hà Nội

About Phố đi bộ Hồ Gươm - Hà Nội

1 trong 16 tuyến phố đi bộ xung quanh khu vực hồ Gươm từ 19h ngày thứ 6 đến 24h chủ nhật hàng tuần và các ngày Tết, ngày lễ lớn.

Phố đi bộ quanh Hồ Gươm - Hà Nội

Phố đi bộ Hồ Gươm - Hà Nội's upcoming events

Phố đi bộ Hồ Gươm - Hà Nội's previous events