Akademia Sztuki w Szczecinie

About Akademia Sztuki w Szczecinie

Akademia Sztuki w Szczecinie jest pierwszą w Polsce uczelnią publiczną łączącą sztuki plastyczne i sztuki muzyczne. Jej celem jest kształtowanie talentów i ochrona swobody artystycznej. Przez swoją naukowo–artystyczną działalność integruje i pobudza środowisko twórcze do kreowania piękna na wszystkich obszarach życia społecznego. Akademia Sztuki prowadzi kształcenie w oparciu o tradycję kultury narodowej i szeroko pojętej kultury światowej, przy współpracy z uczelniami artystycznymi w Polsce i ...

Show the whole text

pl. Orła Białego 2
Szczecin, Kępa Parnicka, Grabowo, Stare Miasto

Akademia Sztuki w Szczecinie's previous events