Nanado

About Nanado

Tổ Hợp Giáo Dục Nanado gồm:

- Học Viện Marketing NANADO.
- Trung Tâm đào tạo kỹ năng YUS.
- Viện quản trị doanh nghiệp Warrior.
- Trung Tâm đào tạo đồ họa và lập trình Zone Creative.

Tổ Hợp Giáo Dục Nanado (Nanado Group)

274/18 Nguyễn Văn Nghi, Phường 7, Quận Gò Vấp
Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh City

Nanado's previous events