Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski

About Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski to instytucja kultury, w której różne dziedziny sztuki współistnieją, wzajemnie na siebie oddziałują i przekraczają własne granice. Zwraca przy tym szczególną uwagę na związki między sztuką a społeczeństwem, a także na interdyscyplinarność, interaktywność, produkcje o charakterze site-specific, różne formy współdziałania, sieciowania, koprodukcji. Chce rozwijać się bardziej jako przestrzeń poszukiwań artystycznych, badań, laboratoriów, warsztatów, ...

Show the whole text

ul. Jazdów 2, 00-467 Warsaw, Poland
Warsaw, Ujazdów

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski's previous events