Thorildsplans Gymnasium

About Thorildsplans Gymnasium

vi har medarbetare som fortlöpande
utvecklar sin kompetens för att ge våra elever den bästa tänkbara utbildning inom sina områden. Gemenskap, kunskap, kreativitet.
kvalitet, trygghet och studiero genomsyrar utbildningen.

En viktig del av det dagliga skolarbetet, som stimulerar eleverna till att ständigt vara aktiva, nyfikna och motiverade, sker genom en
varierad undervisning och att eleverna erbjuds tillfällen till studiebesök, föreläsningar, arbete i projekt, seminarier och ...

Show the whole text

Drottningholmsvägen 82
Stockholm, Marieberg

Thorildsplans Gymnasium's previous events