Fundacja Kamili Skolimowskiej

About Fundacja Kamili Skolimowskiej

Celami Fundacji są:
1. Inicjowanie i wspieranie wszelkich inicjatyw służących rozwojowi sportu, w szczególności lekkoatletyki.
2. Propagowanie i wspieranie programów profilaktycznej ochrony zdrowia, w szczególności wśród sportowców.
3. Propagowanie i wspieranie programów nowoczesnej rehabilitacji, w szczególności wśród sportowców.
4. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w profilaktyce ochrony zdrowia, w szczególności dotyczącej sportowców.
5. Rozwijanie i umacnianie postaw ...

Show the whole text

ul. Szaserów 69/71 lok. 41
Warsaw

Fundacja Kamili Skolimowskiej's previous events