Foreningen af Biologi - Bioteknologistuderende

About Foreningen af Biologi - Bioteknologistuderende

Foreningen af Biologi-Bioteknologi studerende er en studenterpolitisk forening for studerende på uddannelsen "Biologi-Bioteknologi" på Det Natur- og Biovidenskablige fakultet (SCIENCE) på Københavns Universitet.

Foreningens virke består dels i at samle de studerende på tværs af årgange igennem faglige og sociale arrangementer, dels i at repræsentere studieretningen studenterpolitisk i de forskellige uddannelsespolitiske udvalg på fakultet samt at være bindeled mellem uddannelsen og ...

Show the whole text

Dyrlægevej 9
Copenhagen, Frederiksberg

Foreningen af Biologi - Bioteknologistuderende's previous events