Ośrodek Kultury Norwida

About Ośrodek Kultury Norwida

Ośrodek Kultury Norwida działa na terenie Nowej Huty i na rzecz tej dzielnicy. Skupia się przede wszystkim na realizacji programów edukacyjnych, artystycznych, społeczno – kulturalnych i proekologicznych skierowanych do społeczności lokalnej Nowej Huty oraz Miasta Krakowa.

Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida jest miejską instytucją kultury działającą niemal od początku istnienia Nowej Huty.

os. Górali 5
Raciborowice, Nowa Huta, Krakow

Ośrodek Kultury Norwida's previous events