Centrum Kultury Podgórza

About Centrum Kultury Podgórza

Centrum Kultury Podgórza prowadzi wielokierunkową działalność kulturalną. Służy ona rozwijaniu oraz zaspokajaniu potrzeb kulturalnych mieszkańców miasta,
a także tworzeniu warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego i edukacji kulturalnej. Jest wsparciem wielu środowisk kulturotwórczych, amatorskich grup artystycznych i ich wychowanków, nie tylko na terenie Podgórza, ale i całego Krakowa. Swoją ofertę kieruje do różnych grup wiekowych – od przedszkolaka do seniora. Centrum jest ...

Show the whole text

ul. Sokolska 13
Podgórze, Krakow, Kazimierz

Centrum Kultury Podgórza's previous events