School of Skills

About School of Skills

Sećate se kako je bilo kad smo kretali u prvi razred osnovne škole i učili većinom kroz igru. Posle smo jedva čekali da završimo sa školovanjem kako bismo već jednom počeli da radimo i živimo život onako kako hoćemo, a kad se zvanično školovanje završilo, shvatili smo da je pravo školovanje tek počelo i da situacija u kojoj se nalazimo ima druge planove. Nije više bilo dovoljno završiti školu, ili fakultet, nego smo svi išli nakim putem dalje od toga. Neki na master, neki na doktorat, a mnogi ...

Show the whole text

Branislava Nušića 2
Petrovaradin, Novi Sad

School of Skills' previous events