GPW / Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie / Warsaw Stock Exchange

About GPW / Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie / Warsaw Stock Exchange

Zadaniem GPW jest organizacja obrotu instrumentami finansowymi. Giełda zapewnia koncentrację w jednym miejscu i czasie ofert kupujących i sprzedających w celu wyznaczenia kursu i realizacji transakcji.

Obowiązujący na Giełdzie Warszawskiej system obrotu charakteryzuje się tym, że kursy poszczególnych instrumentów finansowych ustalane są w oparciu o zlecenia kupujących i sprzedających, stąd też zwany jest on rynkiem kierowanym zleceniami. Oznacza to, że w celu ustalenia ceny instrumentu ...

Show the whole text

ul. Książęca 4
Warsaw, Ujazdów

GPW / Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie / Warsaw Stock Exchange's previous events