הרוח הישראלית Spirit of Israel

About הרוח הישראלית Spirit of Israel

הרוח הישראלית הוקמה בשנת 1998 על ידי הסוכנות היהודית לא"י וקרן היסוד, במטרה לגייס את הציבור הישראלי והמגזר העסקי למעורבות ולאחריות חברתית, לצד הקהילות היהודית מהעולם.

שמה של הרוח הישראלית, ניתן על ידי אהוד מנור ז”ל, שהיה פעיל בה מימיה הראשונים. אהוד תרם מזמנו ומחכמתו לבניית הארגון, הופיע בתשדיר הראשון של הרוח הישראלית, השתתף בהתנדבות בכנסים ובאירועי התרמה בארץ ובחו”ל, היה ונשאר חלק בלתי נפרד מ”הרוח הישראלית”.

אנו תומכים ברצף של תכניות לילדים ולנוער בסיכון ובתכניות לצעירים בפריפריה:
“פותחים ...

Show the whole text

17 kaplan st.
Tel Aviv, Tel Aviv

הרוח הישראלית Spirit of Israel's previous events