Novosadska Sinagoga

About Novosadska Sinagoga

Ova stranica ne predstavlja zvaničnu stranicu/prezentaciju novosadske Sinagoge!

Novosadska Sinagoga je jedna od četiri Sinagoge koje danas postoje u Srbiji. Nalazi se u Jevrejskoj ulici, u srcu Novog Sada.

Kompleks Sinagoge sa pratećim zgradama, škole i Jevrejske opštine, građen je od 1906. do 1909. godine. prema projektu Lipota Baumhorna. Ovo je peta Sinagoga koja je izgrađena u istoriji Novog Sada. Podignuta je na mestu četvrte, koja je izgrađena 1826. godine. Ona pripada aškenaskom obredu ...

Show the whole text

Jevrejska 9
Petrovaradin, Novi Sad

Novosadska Sinagoga's previous events