Studio Sarit Shani Hay - סטודיו שרית שני חי

About Studio Sarit Shani Hay - סטודיו שרית שני חי

ביקור בסטודיו של שרית שני חי הינו חוויה חושית הסוחפת את המבקר לעולמות קסומים.
בשפה עיצובית ובלתי מתפשרת שהקנתה לה מוניטין רב כמעצבת מובילה, ממשיכה שרית לעצב קולקציות מרהיבות לילדים ולמבוגרים.

ביקור בסטודיו של שרית שני חי הינו חוויה חושית הסוחפת את המבקר לעולמות קסומים.
בשפה עיצובית ובלתי מתפשרת שהקנתה לה מוניטין רב כמעצבת מובילה,

39 Nachmani st.
Tel Aviv, Tel Aviv, Newé Sha’anan

Studio Sarit Shani Hay - סטודיו שרית שני חי's previous events