Právnická fakulta Univerzity Karlovy

About Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Fakulta má celkem 16 kateder a pět ústavů:

Katedra teorie práva a právních učení
Katedra politologie a sociologie
Katedra právních dějin
Katedra občanského práva
Katedra trestního práva
Katedra obchodního práva
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení
Katedra ústavního práva
Katedra národního hospodářství
Katedra správního práva a správní vědy
Katedra finančního práva a finanční vědy
Katedra práva životního prostředí
Katedra mezinárodního práva
Katedra evropského práva
Katedra ...

Show the whole text

nám. Curieových 7
Prague

Právnická fakulta Univerzity Karlovy's previous events