Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM

About Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM

Giới thiệu các nội dung hoạt động, chương trình sẽ và đã diễn ra tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP.Hồ Chí Minh đến Thanh niên

www.nvhtn.org.vn

Số 4 Phạm Ngọc Thạch, P.Bến Nghé, Q.1
Ho Chi Minh City

Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM's previous events